Diskbänksrealism








 


Foto: Mari Eriksson

Detta är sann diskbänks realism...





Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...